សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង ជាការឆ្លើយតបទៅនឹងអត្ថបទរបស់លោកស្រី ​ Wallström


ចេញថ្ងៃទី៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១២

អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងរបស់ អ.វ.ត.ក បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននេះ ដើម្បីជាការ ឆ្លើយតបទៅនឹងអត្ថបទរបស់លោកស្រី Margot Wallström អតីតតំណាងពិសេសនៃ អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ ទទួលបន្ទុកបញ្ហាអំពីហិង្សាផ្លូវភេទក្នុងគ្រាមាន ជម្លោះ អំពីការចោទប្រកាន់អំពើហិង្សាផ្លូវភេទក្នុងរបបខ្មែរក្រហម ។

អត្ថបទរបស់លោកស្រី Margot Wallström: ជនរងគ្រោះរបបខ្មែរក្រហម ត្រូវបានបំភ្លេចចោល


បោះពុម្ពផ្សាយក្នុងសារព័ត៌មាន Phnom Penh Post ថ្ងៃទី២៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១២

អតីតតំណាងពិសេសនៃអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ ទទួលបន្ទុកបញ្ហាអំពី ហិង្សាផ្លូវភេទក្នុងគ្រាមានជម្លោះ បានបោះពុម្ពផ្សាយអត្ថបទនេះ បន្ទាប់ពីលោកស្រីបាន ចូលរួមវេទិកាការ ស្តាប់សំឡេងស្ត្រី ២០១១ អំពីអំពើហិង្សាផ្លូវភេទក្នុងរបបខ្មែរក្រហម ។

តំណាងពិសេសរបស់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ លោកស្រី Margot Wallström រាយការណ៍ពីប្រទេសកម្ពុជា ទៅក្រុមប្រឹក្សា សន្តិសុខ


សន្ទរកថានេះត្រូវបានថ្លែងទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខ​ អង្គការសហប្រជាជាតិនៅ ក្នុងកិច្ចប្រជុំបើកចំហរ មួយ កាលពីថ្ងៃទី ២៣ ខែគុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១២

បន្ទាប់ពីលោកស្រីបានចូលរួមនៅឯវេទិកាការសម្លេងស្ត្រី ស្តីពីហិង្សាផ្លូវភេទក្រោមរបបខ្មែរ ក្រហម ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី១០-១១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១១  លោកស្រ្តីតំណាង ពិសេស របស់អគ្គលេខាធិការ អង្គការសហប្រជាជាតិ Margot Wallström  បានធ្វើការរាយការណ៍ មួយ ទៅក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខ ដែលលោកស្រីបានអំពាវនាវឲ្យ រដ្ឋាភិបាលជួយរកយុតិ្តធម៌ជូនជន រង គ្រោះពីអំពើហិង្សាផ្លូវភេទក្រោមរបបខ្មែរក្រហម។

ទាយយកអត្ថបទមាននៅទីនេះ

Mariés (de force) sur l’autel du parti


“ការបង្ខំឲ្យរៀបការ ដោយខ្មែរក្រហម” បោះពុម្ពផ្សាយក្នុងទស្សនាវដ្តី Causette ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១១

ទស្សនាវដ្តីបារាំង Causette បង្ហាញរបាយការណ៍ស៊ីជម្រៅមួយ អំពីការបង្ខំឲ្យរៀបការក្នុង របបខ្មែរក្រហម និងក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ។

ពេលអនាគតរបស់ប្រទេសកម្ពុជាពឹងផ្អែកលើការផ្តន្ទាទោសពីបទ ឧក្រិដ្ឋកម្មផ្លូវភេទ,សកម្មជនអ្នកតវ៉ា


បានចេញផ្សាយដោយ The Guardian នៅថ្ងៃទី 16 ខែធ្នូឆ្នាំ 2011

អត្ថបទរាយការណ៍ពីកម្មវិធីការស្តាប់សំឡេងស្ត្រី ពីអំពើហិង្សាផ្លូវភេទក្រោមរបបខ្មែរក្រហម ដែលបានប្រព្រឹត្ត ឡើងក្នុងឆ្នាំ២០១១។